Мэдээ
Мэдээ
Бизнес эрхлэгчдийн худалдаа, үйлчилгээний талбай худалдан авах болон түрээслэх эрэлтийн судалгаа
Бид бүхэн “Мастер түншлэл” ХХК-ийн захиалгаар  “Худалдаа, үйлчилгээний бизнес эрхлэгчдийн худалдаа, үйлчилгээний талбай худалдан авах болон түрээслэх эрэлтийн судалгаа”-г амжилттай гүйцэтгэлээ. Судалгааг тоон судалгааны аргаар гүйцэтгэсэн бөгөөд худалдаа, үйлчилгээний бизнес эрхлэгчдээс одоогийн талбайдаа үйл ажиллагаа явуулж буй хугацаа, талбайн түрээсэнд дунджаар зарцуулдаг мөнгөн дүн, талбайгаа солих болон өргөжүүлэх сонирхол байгаа эсэх, хэрэв тийм бол аль байршлыг илүүтэй сонирхдог зэрэг асуудлуудыг тодруулах замаар бизнес эрхлэгчдийн худалдаа, үйлчилгээний талбайн худалдан авах болон түрээслэх эрэлтийг тодорхойлсон юм. Мөн эрэлтийг тодорхойлохын сацуу тодорхой нэгж болон бүлэг үзүүлэлтүүдээр бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа, үйлчилгээний төв дэх сэтгэл ханамж, ач холбогдлын шинжилгээ (GAP analysis), үнэнч байдлын шинжилгээ, сэтгэл ханамжийг удирдагч хүчин зүйлсийн шинжилгээ, Net promote score, үнэнч хэрэглэгчийн шинжилгээ (loyalty matrix) зэрэг шинжилгээнүүдийг гүйцэтгэсэн нь ихээхэн давуу талтай болж өгсөн юм. Шинжилгээгээр худалдаа үйлчилгээний талбайн аль үзүүлэлтүүд дээр анхаарах шаардлагатай, аль үзүүлэлтүүдийг хэвээр үлдээх шаардлагатай, хэчнээн хувь нь одоогийн талбайгаа солих бодолгүй байгаа зэрэг дүгнэлтүүдийг гаргаж ирсэн бөгөөд цаашид төслийн концепцыг тодорхойлоход шаардлагатай маш чухал суурь мэдээлэл болж өгсөн юм. Судалгааны бүхий л үе шатанд хамтын ажиллагааг эрхэмлэн ажилладаг “Мастер түншлэл” ХХК-ийн хамт олонд талархал илэрхийлье.
2021.05.19 19:29
0
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны хэрэглэгчийн үнэлгээ”, 2021 он
Бид УУХҮЯ-ны захиалгаар “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны хэрэглэгчийн үнэлгээ”-г амжилттай гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгааны гол зорилго нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн захиргааны төв байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төрийн бодлого, зохицуулалт, тэдгээрийн хэрэгжилтийн үр дүн, иргэдэд үзүүлж буй ажил, үйлчилгээний талаарх хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг судлахад оршсон бөгөөд УУХҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний бодлого, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг шууд хүртэгч Нийслэл дэх хуулийн этгээдийн ажилтнууд, болон мэргэжлийн төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн төлөөллийг судалгаанд хамруулсан. Судалгааны үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан. Үүнд: Иргэдийн үйлчилгээнд өгч буй сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, Үйлчилгээ авахад иргэдэд тулгамдаж буй асуудлыг судлах, Судалгааны үр дүнд үндэслэн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид дүгнэлт өгөх. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцааг зэрэг 8 бүлэг асуултаар Лайкертын хэмжүүрийн утгыг ашиглан авсан. Салбарын хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, түүний хүртээмжийг сайжруулах хүрээнд хэрэглэгчийн үнэлгээг гүйцэтгүүлэн хамтран ажлласан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны холбогдох мэргэжилтэн, алба хаагчдад ажлын өндөр амжилт хүсье.
2021.05.06 19:24
0
Гамшигт тэсвэртэй хотууд төслийн төгсгөлийн үнэлгээ
Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ нь НҮБ-ийн Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газраас санаачилсан “Гамшигт тэсвэртэй хотуудыг бий болгоё” санаачилгын хүрээнд хот, суурин газрын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн менежментийг сайжруулах, даван туулах чадавхыг бэхжүүлж, “Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах” үндэсний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Гамшигт тэсвэртэй хотууд” төслийг 2018-2020 онд хэрэгжүүлсэн байна. “Эс Ай Си Эй” ХХК нь 2020 оны 8-9 дүгээр сард энэхүү төслийн төгсгөлийн үнэлгээг гүйцэтгэлээ. Үнэлгээ нь төсөл хэрэгжсэн газрууд болох Улаанбаатар хотын Багануур, Багахангай, Баянзүрх, Баянгол, Налайх, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг болон Орхон аймгийн Эрдэнэ, Уртын гол, Даваат, Говил, Цагаанчулуут, Яргуйт багуудыг хамарсан ба манай компанийн баг бүрэлдэхүүн байршил бүрд хүрч ажилласан. Үнэлгээний ажилд тоон болон чанарын судалгааны аргыг ашигласан ба төслийн үр шимийг хүртэгчдийн төлөөлөл болох 751 иргэн, багуудын засаг дарга, ОБЕГ, НЗДТГ, НОБГ, дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтэс, Орхон аймгийн ОБГ, ЭМГ, ГБХЗХГ, БСУГ-ын ажилчид хамрагдсан юм.   Төслийн төгсгөлийн шатны үнэлгээний үр дүнд үр шим хүртэгчдийн гамшгийн үеийн бэлэн байдлын чадавх нэмэгдсэн, олон нийтийн мэдлэг, ойлголт болон гамшиг, аюулт үзэгдлийг даван туулах чадвар сайжирч уг төсөл нь зорилго, зорилтдоо хүрсэн бөгөөд бид цаашид анхаарах асуудал бүхий санал, зөвлөмжийг тусгаж тайланг захиалагч талд амжилттай хүлээлгэн өглөө.
2021.05.05 19:14
0
Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа
Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК, Санхүүгийн зах зээлийн холбоо ТББ-тай хамтран Монголд анх удаа “Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа”-г хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны үр дүнд үндэслэн Монголын нийгмийн үечлэлийг дараах 4 бүлэгт хувааж байна. Үүнд: СОЦИАЛИСТ ҮЕИЙНХЭН /1964 оныг хүртэл/, ЗАВСРЫН ҮЕИЙНХЭН /1965-1982 оны хооронд/, ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕИЙНХЭН /1983-1994 оны хооронд/, ШИНЭ ҮЕИЙНХЭН /1995 оноос хойш/. Монголын залуу үе Америкийн Z үеийнхнээс тэс өөр гэдгийг судалгаандаа онцолж байна. Бизнесийн байгууллагууд, судлаачид, төрийн бодлого боловсруулагч, боловсролын салбарын мэргэжилтнүүд болон олон нийтэд зориулан энэхүү судалгаагаа үнэгүй байршуулж байна. Та бүхэн судалгааг https://www.datamon.mn/ платформоос үнэгүй татаж аваарай.
2021.04.21 19:52
0
Прокурорын байгууллагын хэрэглэгчийн судалгаа
Бид “Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар”-ын захиалгаар прокурорын байгууллагын олон нийттэй харилцах үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх, олон нийтэд прокурорын байгууллагын талаарх мэдээ, мэдээлэл, явуулж буй үйл ажиллагаа хэр хүртээмжтэй, ойлгомжтой байдгийг тодруулахад зорилгоор “Прокурорын байгууллагын хэрэглэгчийн судалгаа”-г гүйцэтгэсэн билээ. Судалгааг Монгол Улсын хэмжээнд зохион байгуулж, хүн амыг төлөөлөхүйц 1009 иргэнийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгож авч, мэдээлэл цуглуулсан. Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого хөтөлбөрийг иргэд хэр мэддэг, прокурорын байгууллагын зорилго зорилт, үйл ажиллагааг хэр сайн мэддэг, прокурорын байгууллага гэхээр юу санаанд нь бууж байгаа зэрэг хэд хэдэн асуултаар байгууллагын танигдсан байдлыг тодруулан гаргасан. Олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг тодорхойлохдоо иргэдийн олж авсан мэдээ, мэдээлэл нь ойлгомжтой байдаг эсэх, тухайн мэдээ, мэдээлэл  нь хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж чадаж байгаа эсэхийг харгалзан үзэхээс гадна мэдээ мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг нарийвчлан авч үзсэн. Харин прокурорын байгууллагын үнэлгээг хийхдээ танигдсан байдлын үнэлгээ болон хэрэглэгчдийн үнэлгээ гэсэн 2 үндсэн хэсэгтэйгээр хийж, дүн шинжилгээ хийлээ. Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрын хамт олондоо талархал илэрхийлж, ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье.
2021.04.08 19:45
0
Жижиг дунд бизнесийн ажил эрхлэлтийн өнөөгийн байдал
Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID)-ийн Хөгжлийн Шийдэл ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй BEST хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр манай компанийн баг хамт олон энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэлээ. Тус судалгааны ажил нь ЖДБ-ын ажилтнуудын ажил эрхлэлтийн нөхцөл болон манай улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд ЖДБ–ын салбар ямар үүрэгтэй байдгийг тодорхойлох чухал ач холбогдолтой судалгаа болсон. Уг судалгаагаар ЖДБ-ын ажилтнуудын ажил эрхлэлтийг 8 салбар чиглэлээр, мөн бичил, жижиг, дунд бизнесийн төрлөөр нь тодорхойлж, тэдгээр аж ахуйн нэгжүүд нь дунджаар хэдий хэмжээний ажлын байрыг бий болгодог, ажилтнуудын нас, хүйс, боловсрол, цалин, ажлын байрны түвшингүүдийг салбар чиглэлийн бүрээр нарийн судалсан юм. Мөн ЖДБ эрхлэгчид ажилтнуудаа тогтвор суурьшилтай ажиллуулах тал дээр анхаарал хандуулдаг эсэх, ажил эрхлэлт нь улирлаас хэр зэрэг шалтгаалдгийг судлах, ажлын байрны нөхцөл байдал, ажилтнуудаа мэргэшүүлж, чадавхжуулах тал дээр анхаарал хандуулдаг эсэхийг гаргаж ирснээрээ шинэлэг байсан. Цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан, тус судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын 2019, 2020 оны мэдээлэлд үндэслэн цар тахлын жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд үзүүлж буй нөлөөг ажилчдын тооны болон орлогын өөрчлөлтөөр бодитой харуулж чадсан.
2021.04.06 19:31
0
Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох” судалгаа
Бид бүхэн “Каритас Чех Репаблик”-ийн захиалгаар Монгол Улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах төслийн хүрээнд зорилтот бүлгүүдийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох зорилготойгоор “Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох” судалгааны ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ. Хамрах хүрээг Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэг, Булган аймгийн Булган сум болон Хишиг-Өндөр сум гэж тодорхойлон нийт 503 өрхөөс түүвэр судалгааг авч, 28 удаагийн ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн. Мөн хог хаягдлын менежменттэй холбоотой батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, бусад холбогдох баримт бичгүүд болон өмнө хэрэгжсэн ажлууд, тэдгээрийн тайлан мэдээ зэрэгт дүн шинжилгээ хийв. Энэхүү судалгаа нь хуванцар хог хаягдлын үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулахад оролцогч талуудын ойлголт мэдлэгийг тодорхойлох, тэдгээрт чиглэсэн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал мэдээллийн эх үүсвэр болно гэдэгт итгэж байна. Бидэнтэй хамтран ажилласан Каритас Чех Репаблик байгууллагын хамт олонд талархал илэрхийлж, сайн сайхныг хүсье.
2021.03.30 19:42
0
Улаанбаатар хотын өрхүүдийн худалдаа, үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх байдлын зан төлөв”-ийн судалгаа
Манай байгууллага “Мастер түншлэл” ХХК-ын захиалгаар “Улаанбаатар хотын өрхүүдийн худалдаа, үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх байдлын зан төлөв”-ийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тус судалгаа нь өрхүүдийн хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний зан төлөв, хаанаас худалдан авалтаа хийдэг, хэдий давтамжтайгаар хэрэглээгээ хангадаг түүнчлэн бүтээгдэхүүн тус бүрт зарцуулж буй мөнгөн дүн нь хэд байдаг гэдгийг нарийвчлан тогтоох зорилготой юм. Мөн өрхүүдийн авдаг үйлчилгээ (гадуур хооллох, хүүхдийн тоглоомын төв орох, кино үзэх гэх мэт) болон иргэдийн өөртөө зориулж авдаг үйлчилгээний (гоо сайхан, үсчин, гадуур хооллох, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх гэх мэт) зан төлөвийг тодорхойлоход чиглэгдсэн. Судалгаа нь УБ хотын төвийн 6 дүүргийн өрхүүдийг түүвэрлэн хамруулах байдлаар хийгдсэн бөгөөд амьдардаг бүс, өрхийн орлого гэсэн ялгаатай үзүүлэлтээр үр дүнг нь тодорхойлогдсон. Мөн өрхүүд амдардаг бүсээсээ хэрэгцээгээ хангадаг эсэх, хэрвээ бүс дотроосоо хэрэглээгээ хангаж чадахгүй бол аль бүс рүү очдог зэрэг олон ялгаатай үр дүнгүүдийг харж болохуйц судалгаа болсон.
2021.03.17 19:27
0
Баянхонгор аймаг дахь халаалтын болон дулаалгын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний түргэвчилсэн үнэлгээ
Бид Монгол дахь НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн захиалгаар “Баянхонгор аймаг дах халаалтын болон дулаалгын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний түргэвчилсэн үнэлгээ”-г амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны ажлын гол зорилго нь төслийн дунд хугацааны үр өгөөжийг үнэлэх байсан бөгөөд төсөлд хамрагдсан болон хамрагдаагүй өрхүүдийг харьцуулан дүнг үнэлсэн юм. Дээрх зорилгыг хангахын тулд хэд хэдэн зорилт дэвшүүлэн ажиллав. Үүнд: Эрчим хүчний хэрэглээний өөрчлөлтийг судлах, өрхийн халаалтын болон бусад хэрэглээний зардалд дүн шинжилгээ хийх, Өрхүүдийн гэр доторх агаарын чанарын талаарх ойлголтыг судлах, Тав тух, тохитой байдал, эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа нөлөө, цаг хэмнэлтийг судлах, Төслийн талаарх ерөнхий ойлголтыг судлах зэрэг болно. Дээр дурдсанчлан арга зүйн хувьд Монгол гэрийн халаалт, дулаалгын багцад хамрагдсан өрхүүд болон хамрагдаагүй өрхүүд гэсэн хоёр төрөлд хуваан зорилтот түүврийн аргыг ашиглаж, судалгаанд оролцогчдыг хамруулсан. Баянхонгор аймгийн статистикийн хорооны мэдээлэлд үндэслэн өрхүүдийн амьжиргааны түвшин, амьдарч буй байршил, халаалтын шийдэл зэрэг шинж чанаруудын ижил төстэй байдлыг нь харгалзан авч үзэж хяналтын бүлгийг сонгосон. Тоон судалгааны үр дүнг бататгахын тулд чанарын судалгааг мөн зохион байгуулсан юм. Тус төслийн хүрээнд техникийн туслалцааг үзүүлсэн Баатын их сургууль, ШУТИС-ийн Профессор Б.Намхайням болон судалгааны ажилд шаардлагатай мэдээлэл болон бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд хамтран ажилласан нийт айл өрхүүд болон Баянхонгор аймгийн холбогдох байгууллагын ажилтнуудад талархал илэрхийлье.
2021.03.10 19:33
0