Аливаа улс орон урт хугацаанд тогтвортой хөгжихөд мэдлэгийн салбар (knowledge industry)-ын хөгжил чухал билээ. Судалгаа датаг олдоцтой, хүртээмжтэй болгох, мөн хэрэглэх мэдлэг, хандлага, дадлыг бий болгох зорилгоор СУДАЛГААТАЙ ҮНДЭСТЭН стратегийг санаачлан хэрэгжүүлж байна.
Хэрэгжих хугацаа
 
 
2020
2030
MIS
- Mongolian Identity Study цуврал судалгаа
SMB
- Spirit, Mind, Body сургалт
SMB I
- Spirit, Mind, Body Index (Эрүүл амьдралын хэв маягийн индекс)
С.Ү.К
- Судалгаатай Үндэстэн Конференс
DL I
- Data Literacy Index (Судалгаатай Үндэстний Индекс)
СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД ДАРААХ ТӨСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА
Датамон платформ

Datamon.mn цахим хуудас нь судлаач, эрдэмтэн профессор, мэргэжлийн байгууллагууд болон судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний компаниудын бэлтгэсэн судалгааны нэгдсэн платформ юм. Та манай цахим хуудсаас олон улсын судалгааны арга зүй, статистик, зах зээл, маркетингийн шинжилгээнд суурилсан нийгэм, эдийн засаг, бизнес болон тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд хийгдсэн нарийн судалгааны тайлангуудтай танилцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй: www.datamon.mn

SICA Академи сургалтын төв

Сургалтын төвөөс судалгааны ажил удирдан явуулахад шаардлагатай ур чадварууд болох судалгааны ажлыг төлөвлөх, мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг ур чадварыг эзэмшүүлэх багц сургалтыг авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй: SICA Academy

Mongolian Identity цуврал судалгаа

Бид хэн бэ? асуултад хариулж үндэстнийхээ давуу болон сул талыг тодорхойлох зорилгоор 2020-2030 оны хооронд цуврал судалгааны төслийг хэрэгжүүлж байна. Одоогийн байдлаар 2020 онд Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа, 2021-2022 онд Монголчуудын соёл болон Монгол хүний зан төлөвийг тодорхойлох судалгааг тус тус гүйцэтгэн олон нийтэд танилцуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй: Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа

Дэлгэрэнгүй: Монголчуудын соёл болон Монгол хүний зан төлөвийг тодорхойлох судалгаа 2022

Судалгаатай Үндэстэн Конференс

Мэдлэгийн салбарын оролцогч талууд чуулж судалгаанд суурилсан шийдэл гаргах, мэдлэгээ хуваалцах, танилцах, хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх талбарыг бэлдэх юм.

Судалгаатай үндэстэн стратегийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахад үргэлж таатай байх болно.