13
жилийн туршлага
30
Үндсэн ажилтнууд
50
Мэргэшсэн зөвлөхүүд
+500
Гэрээт судлаачид
15
төсөл нэг цаг хугацаанд гүйцэтгэдэг
50
төсөл жилд дунджаар гүйцэтгэдэг
100
судлаач нэг цаг хугацаанд ажилладаг
Үйлчилгээ
Сургалт (SICA Academy)
Судалгааны ажил удирдан явуулах, төлөвлөх, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг ур чадваруудыг эзэмшүүлэхэд энэхүү сургалтын зорилго оршино. АЧ ХОЛБОГДОЛ Байгууллагадаа болон өөрт хэрэгцээт судалгааг төлөвлөж, бие даан судалгаа, шинжилгээ хийхэд зайлшгүй хэрэгцээтэй мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ. Мөн үүний зэрэгцээ судалгааны ажил захиалж хийлгэхэд анхаарах асуудлууд, судалгааны мэдээллийг тайлж унших, хэрэглэхтэй холбоотой чадваруудыг сургалтын үр дүнд олж авах болно. СУРГАЛТЫН СЭДЭВ Судалгааны ерөнхий арга зүйн “СУДЛААЧ” багц сургалт Та хэрэглэгчээ судалсан уу? сургалт Та сургалтын хөтөлбөрийг бүхлээр нь болон зарим сэдвийг сонгон суралцах боломжтой. СУРГАЛТАД ОРОЛЦОГЧИД Сургалтад судалгаа, шинжилгээ хийх хүсэлтэй хэн бүхэн хамрагдах бүрэн боломжтой. Үүнд: Байгууллагын дунд түвшний менежерүүд, Борлуулалт, маркетингийн менежерүүд, Сургалт, судалгааны менежерүүд, Судалгаа, шинжилгээний ажилд суралцах сонирхолтой хүн бүрд энэхүү сургалт нээлттэй. СУРГАЛТЫН ЯВЦ Сургалтын хөтөлбөр дэх сэдэв бүр нь онол, дадлага ажил, баталгаажуулалт гэсэн 3 хэсгээс бүрдэх ба оролцогчдод сургалтаас олж авсан мэдлэгээ практикт шууд хэрэглэх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа юм. Сургалт эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд бодит тоо, жишээн дээр ажиллаж, статистик шинжилгээ хийх, гарсан үр дүнг хэрхэн уншиж тайлбарлах талаар суралцах болно. СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН Судалгааны тухай ерөнхий ойлголтыг авч, дизайн боловсруулах, үйл явцыг төлөвлөх чадварыг эзэмшинэ. Түүврийн үндсэн ойлголт, дизайн, оновчтой түүвэрлэлт хийх арга зүйд суралцан, тархаалт хийх чадвартай болно. Асуулгын хуудас боловсруулах арга зүйд суралцан, асуулга, асуулт, хариултын төрөл, хэлбэрийн талаарх ойлголттой болж, бие даан асуулга боловсруулах чадвартай болно. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах аргууд, ашиглах техник, үе шат, баримтлах зарчимд суралцана. Судалгаа, шинжилгээнд өргөн ашиглагддаг программуудын (CSPro болон SPSS) хэрэглээг үзэн, мэдээллийг оруулан, үр дүнг боловсруулах чадвартай болно. Судалгааны үр дүнг боловсруулах шинжилгээний аргуудад суралцан, анализ, дүн шинжилгээ хийх, тайлан бичих чадварт суралцана.
Мэдээлэл
MEN-TERNSHIP PROGRAM
MEN-TERNSHIP ПРОГРАМ ГЭЖ ЮУ ВЭ? SICA компанийн хэрэгжүүлж буй оюутныг илүү чадавхжуулах, хөгжүүлэх, онолоор сурсан мэдлэгээ практик руу буулгаж
Дэлгэрэнгүй
ЭС АЙ СИ ЭЙ ХХК нь ESOMAR-ийн албан ёсны гишүүн боллоо.
ESOMAR гэж юу вэ? ESOMAR нь дата анализ, судалгааны салбарын олон улсын тэргүүлэх гишүүнчлэлтэй байгууллага юм. Анх 1947 онд үүсгэн байгуул
Дэлгэрэнгүй
“Монгол Улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах” төслийн дунд шатны үнэлгээ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хот, Булган аймаг, Хишиг-Өндөр сум   МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгаа, Ганцаарчилсан ярилцлага, Баримт бич
Дэлгэрэнгүй
УБЦАТ, УБЦАНСТ-ИЙН хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх зөвлөх үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэж байна.
УБЦАТ, УБЦАНСТ-ИЙН хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх зөвлөх үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэж байна. Тус төсөл нь нийслэлийн гэр хорооллын хэрэглэгчдийг ут
Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн шийдэл ТББ, “Жижиг Дунд Бизнесийн хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал” судалгаа, 2023 он
Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК-ийн судалгааны баг нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID)-ийн зүг
Дэлгэрэнгүй
“Сонгосон дүүргүүд дэх хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийн үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх” судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг, Чингэлтэй дүүргийн захын хороонууд  МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгаа, Ганцаарчилсан ярилц
Дэлгэрэнгүй
Нууц худалдан авалтын судалгаа
Судалгааны нэр: Нууц худалдан авалтын судалгаа Судалгаа хийсэн сектор: Сүлжээ супермаркет Хамрах хүрээ: УБ хотын төвийн 6 дүүрэг Түүврийн тоо: 12 с
Дэлгэрэнгүй
Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн дунд шатны үнэлгээ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 12 аймаг, 54 сумМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Түүвэр судалгаа, чанарын судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖ
Дэлгэрэнгүй
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль болон Эс Ай Си Эй ХХК нь хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Бид хамтын ажиллагааныхаа хүрээн
Дэлгэрэнгүй
Төслийн хаалт - 2022
2022 онд SICA санаачилсан болон захиалгаар хэрэгжүүлсэн төслүүдийнхээ хаалтын үйл ажиллагааг 2023 оны 02 сарын 02–ны өдөр амжилттай зохион бай
Дэлгэрэнгүй