Бүтээгдэхүүн
Datamon

Datamon.mn цахим хуудас нь судлаач, эрдэмтэн профессор, мэргэжлийн байгууллагууд болон судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний компаниудын бэлтгэсэн судалгааны нэгдсэн платформ юм.

Та энэхүү цахим хуудсаас олон улсын судалгааны арга зүй, статистик, зах зээл, маркетингийн шинжилгээнд суурилсан нийгэм, эдийн засаг, бизнес болон тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд хийгдсэн нарийн судалгааны тайлангуудтай танилцах боломжтой. Datamon.mn цахим хуудсаар үйлчлүүлснээр та төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, бизнесээ амжилттай удирдах, шинэ боломжийг бий болгох, орчны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах юм.