Sica logo
Таныг амжилтад хөтөлнө

Судалгааны тэргүүлэгч компани

Таныг амжилтад хөтөлнө

Судалгааны тэргүүлэгч компани

Судалгаа & Шинжилгээ

Бизнесийн судалгаа

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинж чанар, нийлүүлэлтийн байдал, бизнесийн нөхцөл боломж болон худалдан авалтын шийдвэр гаргалтын тухай мэдээллийг цуглуулах тасралтгүй үйл ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй

Нийгмийн судалгаа

Нийгмийн судалгаа нь ямар нэг үзэгдэл, үйл явцын талаарх олон нийтийн санаа бодол, хандлагыг танин мэдэх, түүндээ үндэслэн цаашдын үйл ажиллагаагаа төлөвлөх зорилгоор хийгддэг.

Дэлгэрэнгүй

Мониторинг & Үнэлгээ

Бид аливаа төсөл хөтөлбөрийн үр ашиг, төлөвлөлт болон бодит байдлын зөрүүг тодорхойлон, үр дагаврыг хараат бус байдлаар олон улсын арга зүйд нийцүүлэн үнэлдэг.

Дэлгэрэнгүй

Төслийн менежмент

Шинэлэг үр өгөөжтэй санал санаачлагыг бодит үр дүнд хүргэх нь манай төслийн нэгжийн үндсэн үүрэг бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх болон хөгжүүлэх 2 үндсэн хэсэгг хуваагдан ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй

Сургалт

Судалгааны чиглэлээр суралцахыг хүссэн хүн бүрт олон улсын арга аргачлалын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд судалгаа, шинжилгээ хийх чадварт сургах сургалт.

Дэлгэрэнгүй